หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม10  คน
สมาชิก0  คน

กลุ่มภาษาไทย
เตรียมอนุบ : มารู้จักพยัญชนะ
ท.1001 : test
ท.11012 : มารยาทในการเขียน
ท.11012 : ไตรยางศ์
ท.อ.3 : การอ่านสระเอีย
ท.อ.บ 1 : การคิดวิเคราะห์
ท.อ1 : ภาษาแสนสนุก
ท210101 : แกนกลาง
กลุ่มคณิตศาสตร์
002 : ปฐมวัย
ค.1101 : บวกจำนวน
ค.12110 : การบวก
ค.121101 : การบวกเลขไม่เกิน 1,000
ค.3101 : การแก้โจทย์ปัญหา
คอ001. : รู้ค่า จำนวนและตัวเลข
กลุ่มวิทยาศาสตร์
ว. 101 : สิ่งมีชืวิต
ว.11011 : สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา
ว31101 : หลักสูตรวิทยาศาสตร์
กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส.11101 : เหตุการณ์ ปัญหาของสังคมไทย
กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
พ. : ปฐมวัย
พ.0002 : สุขศึกษา
พ.0002 : สุขศึกษา
กลุ่มวิชาศิลปะ
ศ.11101 : ลักษณะของเสียงประเภทต่าง ๆ
กลุ่มภาษาต่างประเทศ
ภ. : การเรียนรู้คำศัพท์โดยใช้รูปภาพ
ภ.11101 : การกล่าวทักทาย
ภ.401 : การกล่าวทาย

Copyright © 2009 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0